Scarlett..."Holnap új nap virrad"...

Ha a könnyek záporként mossák el lépteid és hited, akkor se feledd : Örökké mégsem eshet...

 

407221.gif


Fáradtan


Sötétlő felhő-foszlányok

úsznak a holnap elé,

szomjas földek testét

perzseli a Nap. Álmatag

köd takarót fon

a szürkület, szálaira

hullt könnyeim ezüst

cseppként remegnek

a feltámadó szélben.

Súlytalan árnyak

járnak sóhajom

nyomán, lépteik

az éj mocsara felé

húzzák lelkem.

Szétszakad az Égbolt,

csillagai haldokló

sikolyban fúlnak

a semmi torkába,

hamvas pernyéik

ízét elhintve létemen.

Elporló lélegzet száll

tüdőmből, kibontja

bennem keserű selymét

a tegnap, hervadt

szirmait nézem kezemben,

összetört tükrök

karcai szívembe ültették

éles szilánkjaik,

vér csorog elpattant

ereiből, míg

a nedves utca kövére

rogyok, s az eső

hűs permetébe bújva

siratom elveszett

álmaim.


2009. június 1.

animation6-3.gif

Könnyek ízén


Párás ezüst-légtakaró

szálain borul rám az este,

lelkem a csend-lét vánkosán

megremegve nézi csillámló

ráncait, lassan felkel a Hold.


Akár egy mélybe zárt kagyló,

kitárul az éjszaka kelyhe.

Sötét árnyékok lábnyomán

szórja emlékeim villámló

tüzét. Látom harmat-könnyet ont


az Ég, ólmos boltívén homály

lepelbe hunytak a csillagok.

Fűzfa ágként leng a képzelet,

ajkamra maró, sós cseppek

szövik a fájdalom ízét.


Sodródom a tegnapok árján,

álmaim ködébe pillantok

múltam felett, deres lélegzet

simítja arcom tört ívét.

Megfakult, szédítő szemek


letűnt melegét keresem,

a józan ész meddő csatát vív

míg a rég megkopott mesék

fonatán elmereng a szív.

Megfáradt vágyak zenéje


hull rám, nyugalmam nem lelem,

idegen hatalom irányít

feléd, jelenem roncs-szekér,

kerekén a haldokló hit.

Súlytalan ölel keblére


az andalgó, békés halál,

belém olvad lidérc-sóhaja,

létem már csak oszló porfelhő

érdes ujján. Rőt testébe


omlok, lélek-avar ágyán

otthonra lel bús szívem óhaja.

Csupán látomásként derengő

villanások rozsdás kérge


hullatja elporló levélként

lényem itt maradt hamvadt-fény

jelét. Elmosódott tükörkép

csüng a hajnal fakó hűvössel


hímzett arcán, foszló szellem-férc

holt tüzekből álmodva ég,

rom-cseppek keserű özönén

gyásztalan, szél-fújta üszökben.2009. június 14.

fantasy116.gif

Fájdalom


Holt vizek salakos hordalékán

sodor a szél, kivetett hajótörött

lettem haldokló fények korhadékán.

Gyalázat mocsarával meggyötört

szerelem sötét szenvedéssel festi

lelkem útjait, illúziókból font

álmaim porló tükre sem rejti

el a tegnapok kínjait. Éjbe fort

remény parazsát tapossa a reggel

kényszerű lépte. Lét bilincsem húzva

álarcot varrok poklom láng-deres

árnyaiból, a sors már csonkig zúzta

életem tüzét. Sóhajok tajtékán

iszom a keserű való ízét,

mert szívünk szeszélyének vad játékán

elporladt világunk már csak penész.


2009. augusztus 3.

378720sd.gif

Iszap-virág


Rom-felhőkön kel a hajnal,

arcának fáradt ráncain

szívembe csepegteti a múlt

tüzének holt ízét. Hamvak

közt járok, sötét árnyaik

éj-selyemként ölelnek. Kihunyt

álmok penészes foszlányain

lépkedek, könny-gyertyák lombjain

haldokló emlékek karcolják

arcod belém. Kín-posványain

vezet szemed, tört fény ormain

kettőnk parázs-lángja angyal láz

nászán még reszket. Vérrel ázott

kőhalom, poraiban lassan

hervadó szerelmünk iszap-virág,

sírjából nyughatatlan ásott

új létet, vétkezve s halkan

alkonyba fúlva irgalomért kiált.


2009. augusztus 20.

378746.gif

Parázsban


Kialudt csillag romjain lépked

a szív, porában könnyekkel zúzott

fény-virág árnyaiban még téged

talál. Félelemmel csonkig nyúzott

töredékek között ordas lehelet

selymén borzongva simogat a múlt.

Az emlékezet lángja feldereng,

tónusainak cseppje tűzbe gyújt

régen felejtés kútjába olvadt

érzéseket. Keserűség seper

végig bennem, hazatér a holnap

sápadt hajnalát kotorva, csendben

remeg lélek-sejtek szilánkjain.

Összekarcolt álomképeink, mint

tépett szárnyú lepkék, hiába is

repülnének tovább, többé már nincs

mi a tegnapok sötétbe lobbant

reményén égi gyógyírt hintene

sebeikre, mert halálban fogant

szerelmünk sóhaja, s nincstelen

temette hamvak leplébe magát,

hol a hideg hantok rejtekében

ott él az erekbe égett parázs

örökké felizzó reszketésben.


2009. augusztus 23.

www.tvn.hu_a79ce3e64854abf7b59c261238bf9c43.jpg

Szilánkok


Mélabús eső hangja kopog

halkan szobám szürke ablakán,

hűvös szél ujja csenben kotor

végig az Ég ráncos damasztján.


Sáros falevelek szétfoszló,

elázott testén zúgva csobban

a vihar, cseppjével vért ontó

fájdalomban szikrákra robban


szét bennem az emlékek magva.

Szívem még össze nem forrt sebét

fényük mint a forró só, marja,

míg elmémben száraz gallyként ég


pillanataink régen letűnt

csodája. Hold-sápadt arcomra

sötét árnyakat ível elnyűtt

könnyek sava, fázva rajzolja


körém a magány szakadékát.

Itt maradt szavak szilánkjai

hasítják lelkem maradékát,

reszketek tőlük, hiába is


futnék a felejtés ingatag

hídján tovább. Mint halálsarló

éles pengéje, leng kiapadt

tüzünk világa felém, gyarló


remény fogságában kucorog

lángja, ereimben szétárad,

s a valóság rám hunyorog,

örökre magamba zártalak.


2009. augusztus 30.

www.tvn.hu_6fd9dc9932ed27b1684b5fd8be0426e6.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 166
Heti: 77
Havi: 1 702
Össz.: 1 040 092

Látogatottság növelés
Oldal: Fájdalom
Scarlett..."Holnap új nap virrad"... - © 2008 - 2024 - scarlett.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »